رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی تیم‌های واکنش سریع مبارزه با بیماری‌های واگیر و آمبولانس‌های ویژه CBRNE برای انتقال و سرویس دهی به بیماران احتمالی کرونا ویروس خبرداد. به گزارش ایسنا دکتر پیرحسین کولیوند گفت: علیرغم پیشرفت‌های علم پزشکی در ...