نگرانی از وضعیت سلامتی بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، باعث شده است که شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان نظام پزشکی ایران ارسال کنند. ۱۴۲ نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر ...