همزمان با افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین و برخی دیگر از کشورهای جهان، کانادا نیز نخستین مورد از ابتلا به این ویروس را تایید کرد.  از شینهوا، این فرد یک شهروند ۵۰ سال چینی است که بتازگی از ...