الکسی ناوالنی عصر یکشنبه ۱۷ ژانویه همراه همسرش از برلین عازم مسکو و کوتاه پس از ورود به کشورش بازداشت شد. شماری از روزنامه‌نگاران آلمانی نیز او را در این سفرهمراهی می‌کردند. خبرنگار اشپیگل می‌گوید ماموران او را در بخش کنترل گذرنامه دستگیر کردند. ...