مرتضی صفدری زاده روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: تا سال آینده ۲ هزار و ۴۱۵ فرصت شغلی در زمینه جوازهای سرمایه‌گذاری صادر شده که از ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ایجاد خواهد شد. وی بیان کرد: در ...