اعتراض فلسطینی‌ها به رای دادگاه عالی اسرائیل مبنی بر تخلیه اجباری ساکنان خانه‌های ناحیه "شیخ جراح" در بیت‌المقدس شرقی ادامه دارد. تظاهرات فلسطینی‌ها با شعارهای تند جوانان افراطی اسرائیلی و درگیری طرفین همراه است. هلال احمر فلسطین می‌گوید در تازه‌ترین تنش دستکم ۱۱ نفر دستگیر و ...