از ۱۹۵ کشور ۱۶۹ کشور تحت تاثیر بیابان‌زایی می‌باشند. بیابان‌زایی آهسته اتفاق می‌افتد و باعث ناپایداری جوامع در سطح کلان می‌شود. در صورتیکه چاره‌ای اندیشه نشود، مهاجرت‌های ناخواسته داخلی و خارجی، افراط گرایی، جنگ یا فرار و تروریسم از عواقب ...