گروه "پروف‌پوینت" روز چهارشنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) نتایج تحقیقات اخیر خود را درباره هکرهای ایرانی منتشر کرده است. این گروه در امور امنیت سایبری فعال است.  گفته می‌شود که این بار، شماری از پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی در امور بهداشت و ...