در بسیاری از شهرهای برزیل، هزاران نفر در اعتراض به عملکرد دولت این کشور در مقابله با همه‌گیری کرونا به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراض زدند. سایت "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان با انتشار گزارشی از افزایش ...

برزیل همچنان در چنگ ویروس جدید کرونا گرفتار است. بیماری کووید ۱۹ اگر چه بیش از همه دامن اقشار فقیر در این کشور را گرفته، اما مقامات بلندپایه این کشور نیز از این بیماری در امان نمانده‌اند. ژائیر بولسونارو، رئیس ...