در دیدار سفیر کشورمان با وزیر امور مدنی بوسنی و هرزگوین راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی، ورزشی و سایر حوزهای تحت مسئولیت وزارت امور مدنی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، گودلویچ، وزیر امور ...