سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴ -  پس از شیوع کرونا تا مدتی شاخص‌های بورس دیگر آن جهش های زیاد را نداشت و حتی در طی دو تا سه روز نوسانات زیادی را تجربه کرد و شاخص‌ها منفی شد. اما بازار ...