عصر یکشنبه سوم اسفند، ابراهیم الله بخشی، درویش و زندانی سابق که در روزهای اخیر در باره وضعیت بهنام محجوبی اطلاع‌رسانی می‌کرد، از مرگ او و انتقال جسدش به کرمان خبر داد.  الله‌‌بخشی روز قبل نوشته بود که تعدادی پزشک ...

نگرانی از وضعیت سلامتی بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، باعث شده است که شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان نظام پزشکی ایران ارسال کنند. ۱۴۲ نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر ...