به گزارش یکشنبه شب سفارت ایران در فرانسه، این مراسم با حضور و استقبال قابل توجه جمعی از ایرانیان و مسلمانان مقیم فرانسه برگزار شد و شهردار نوفل لوشاتو همراه با تنی چند تن از مقام‌های محلی فرانسه نیز از ...