روابط عمومی بانک مرکزی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، «برخی» با انتشار اخبارنادرست و شایعه برای «برهم‌زدن چشم‌انداز کاهش ریسک‌های غیراقتصادی» و کاهش نرخ ارز بازار تلاش می‌کنند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که انتظار می‌رفت روند ...