بی هیچ تردیدی، شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی نیز بر کاهش مصرف بنزین کشور و باز شدن جا برای صادرات بیشتر کمک کرده، اما مهم‌ترین برنامه دولت از ۳ برابر کردن قیمت بنزین در آبان ۹۸ که هنوز کرونا شیوع ...

کیل براون، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار یک پست توییتری از اقدام وزارت دادگستری این کشور مبنی بر فروش بنزین مصادره شده ایران و پرداخت عایدی آن به صندوق خانواده قربانیان تروریسم در آمریکا دفاع کرده است. ...