سید ضیا هاشمی عصرشنبه در نشست  هم اندیشی با دانشگاهیان هرمزگان افزود: این اقدام باید متناسب با اقتضای بومی و منطقه‌ای دانشگاه‌هایی که در آن استقرار دارند، رخ دهد. وی ادامه داد: دانشگاه مانند هنر و رسانه موضوع و سوژه ...