ایسنا/بوشهر مدیرکل راهداری استان بوشهر گفت: بیش از ۵۰ ریزش در مسیر جم به سیراف رخ داده است و احتمال ریزش مجدد نیز پیش بینی می شود. سید حمیدرضا علم در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: در مسیر جم-سیراف ...