دولت جدید آمریکا با دو شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا و فایزر برای خرید ۱۰۰ میلیون دوز واکسن از هر یک از آنها قرارداد نهایی را امضاء کرده است. به گزارش رادیو آلمان این خبر را چهل و ششمین رئیس جمهوری ...