موسسه مطالعات راهبردی امنیت ملی اسرائیل (INSS) روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را تحویل رووین ریولین، رئیس جمهوری این کشور داده است. این گزارش ضمن بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی اسرائیل در سال گذشته، نگاهی دارد به مهم‌ترین چالش‌های امنیتی ...