در روزهای پایانی اسفند ویدئوی پسر جوانی که در کسوت چوپانی آواز زیبایی می‌خواند و صدای خوبی داشت در فضای مجازی به سرعت وایرال شد. این ویدیو تا جایی بازنشر شد که یکی از ویژه‌برنامه‌های شب سال نوی تلویزیون به ...