بیش از ۲۵ سال است ساکن یونان است. خوش‌پوش است و با لبخند پاسخ سوالات را می‌دهد. نمی‌دانی نتیجه طول دوران مهاجرت است یا میزان نزدیکی‌اش به فرهنگ و مردم یونان و گاهی به نظرت می‌رسد یک یونانی است که ...