شمارش آرای شهروندان سوئیسی در رفراندوم ممنوعیت برقع، موافقت ۵۲درصد رای‌دهندگان را نشان می‌دهد. این نتیجه مشابه پیش‌بینی رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی است که بر نظرپرسی‌ از گروه‌های مختلف اجتماعی استوار بود.  لوکاس گلدنر، مدیر موسسه افکارسنجی شهر برن اعلام کرده  که در ...