آنگلا مرکل روز سه‌شنبه، یکم دسامبر ‌(۱۱ آذر)  در نشست متخصصان دیجیتال دولت فدرال اظهار داشت، گسترش کووید۱۹، بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید (سارس‌کوو۲) جلوی رشد اقتصادی اروپا را می‌گیرد.  صدراعظم آلمان گفت، در پایان دوران کرونا وضعیت اقتصادی ...