در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۲۶ هزار درخواست پناهندگی در آلمان ثبت شده است. بنا به گزارش روزنامه "دی ولت" در یک ارزیابی داخلی که در کمیسیون اتحادیه اروپا تنظیم شده، بیش از ۴۱ درصد درخواست‌های ...

ژرار دارمیان، وزیر کشور فرانسه در واکنش به میزان خشونتی که پلیس در برچیدن یک کمپ اعتراضی به کار برده است، آن را "شوکه‌آور" خوانده است. مدافعان پناهجویان در عصر سه‌شنبه ۲۴ نوامبر (۴ آذر) ۵۰۰ چادر در میدان مشهور "جمهوری" ...

 دولت یونان مقررات دشوارتری را برای ادامه فعالیت امدادگران سازمان‌های ان‌جی‌او (غیردولتی) در جزایر اژه به تصویب رسانده است. روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) گیورگوس کوموتساکوس، معاون  وزیر مهاجرت دولت یونان، در این باره گفت که مقررات جدید بر ...