در نشست روز پنج‌شنبه، هشتم آوریل هیئت دولت سوئد پیش‌نویس لایحه‌ای تصویب شد که در صورت تصویب نهایی در پارلمان مقرارت سخت‌گیرانه مهاجرتی را دائمی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقررات جدید پس از بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ به طور ...

دولت ایتالیا سرانجام به یک کشتی امداد و نجات حامل صدها مهاجر نجات‌یافته از دریای مدیترانه اجازه داد تا پهلو بگیرد و مسافران خود را پیاده کند. به گزارش رویترز از رم، این اجازه امروز هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) و بعد ...