به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به طور ناگهان به آذربایجان سفر کرد. رئیس جمهور ترکمنستان و «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان در شهر «باکو» دیدار کردند در صورتی که وزارت خارجه ...