گرچه راستی‌آزمایی خبر اعزام نیروهای جهادگرای سوری و لیبایی توسط ترکیه به منازعه قره‌باغ هنوز ممکن نیست، اما چنین امری می‌تواند به بحران قره‌باغ ابعاد بس بزرگتری ببخشد. همین موضوع از جمله می‌تواند به چالشی بزرگ برای مسئولان سیاسی و نظامی ...