در پی تظاهرات گسترده در لیما، پایتخت پرو، رئیس جمهوری موقت این کشور روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) استعفای خود را اعلام کرد. مانوئل مرینو روز نهم نوامبر، یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری مارتین ویسکارا توسط کنگره ...