«کارخانه‌ها را بستند، دست ماها را بستند»؛ «کارگر زحمتکش، مانده توی کشمکش»؛ «نیما باید جمع بشه، تا اوضاع بهتر بشه». روز یکشنبه ۲۵ خرداد (۱۴ مه) کارکنان بانک مرکزی ایران در تهران با این شعارها و خشم افرادی روبرو شدند که ...