مهلت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک کارآفرین در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ تمدید شد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای که ...