به گزارش ایرنا، آریانا نیوز افغانستان روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: نارندرا سینگرو رییس این بانک در افغانستان گفت که این بسته کمکی، در گروه برنامه‌های این بانک در راستای مبارزه با تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا تهیه می‌شود ...