روز چهارشنبه، چهارم خرداد (۲۴ ژوئن) نیروهای پلیس در برلین و چند شهر ایالت نوردراین وستفالن اقدام به تفتیش چند منزل مسکونی و مغازه مشکوک کرد. پلیس در برلین ۹ مرد ۲۱ تا ۶۳ ساله را که گفته می‌شود چندین ...