زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره خطر زلزله در پایتخت اظهار داشت: نمی‌توان از وقوع زلزله پیشگیری کرد ولی قطعا انجام تمهیداتی جهت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آن امری ضروری است و همیشه مورد ...