معاون ورزشی صنعت نفت آبادان می‌گوید هزینه‌ها برای باشگاه‌ها بسیار سنگین است و حتی فضایی برای نفس کشیدن وجود ندارد. مسعود رضاییان در گفت‌وگو با ایسنا درباره شرایط نابسامان تیم‌های نفتی اظهار کرد: تیم‌های نفتی محدودیت زیادی دارند. هرچند منع ...