رادیو صدای آلمان شنبه بیستم فوریه (دوم اسفند) به نقل از وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی گزارش داد که دولت اسرائیل با واکسینه کردن صد هزار کارگر فلسطینی موافقت کرده است. بابر این گزارش این توافق پس از دیداری میان ...