در پی تداوم فعالیت این سامانه بارشی، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد رخداد تگرگ پیش بینی می شود. منطقه اثر این سامانه در روز جمعه، شمال استان آذربایجان شرقی، ...