مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تیم فناوری اطلاعات این دانشگاه برای شهروندان بابلی نرم افزاری را طراحی کرده که خود اظهاری در خصوص وضعیت سلامت شهروندان یکی از ابعاد ...

این اتفاق در جنگل‌های حوالی روستای گالش‌کلای منطقه لفور شهرستان بابل رخ داد و مرد زخمی توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد. ابوالقاسم لعلی رییس مرکز فوریت های اورژانس ۱۱۵ بابل در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : ...

علی نجفی خوشرودی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری برگزار شد ، افزود : امروز در شرایط بین المللی پیچیده ای قرار داریم و از موقعیت دولت و فشارهایی که از ...