استفانو سنسی، ستاره ایتالیایی اینتر باز هم دچار مصدومیت شده است. به گزارش فرتاک ورزشی،  بدشانسی ها برای استفانو سنسی تمامی ندارد و این هافبک ایتالیایی باز هم مصدوم شده است. فصل برای استفانو سنسی بسیار خوب آغاز شده ...