آیا برخی کشورها می‌تواند در سال جاری میلادی به ایمنی جمعی یا گله‌ای در برابر بیماری کووید۱۹ دست یابند؟ سازمان بهداشت جهانی چندان به این مسئله خوش‌بین نیست. به گزارش رادیو سراسری آلمان (DLF) با این همه یکی از سخنگویان ...

"ایمنی گله‌ای"، یا آلوده شدن بیش از ۵۰ درصد جامعه به ویروس کرونا، در ابتدای همه گیر شدن این بیماری از نظر برخی متخصصان و اپیدمولوژیست‌ها به عنوان یک راه حل احتمالی برای عبور از بحران کرونا ارزیابی می‌شد. ایده پشت ...