اینکه پاپ به کدام کشور سفر می‌کند یا با چه شخصیتی دیدار می‌کند، پیرو قانون مشخص و مکتوبی نیست. کم نیست شمار سیاستمداران، دولتمردان، مقامات کلیسا یا دیگر رهبران مذهبی در جهان که به دیداری با رهبر کاتولیک‌های جهان امید ...

  آغاز ماه نیسان ایزدی‌ها برابر است با نخستین چهارشنبه پس از ۱۴ آوریل. در این روز، که امسال مصادف است با ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین)، سال نو ایزدی‌ها (یزدانی‌ها) آغاز می‌شود.  ایزدی‌ها مانند ایرانیان شامگاه آخرین سه‌شنبه سال را ...