درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی، وارد ۲۶مین روز خود شد. در این فاصله و با تلاش‌های دیپلماتیک‌، آتش‌بس برقرار شده که ناپایدار بوده‌اند. مقامات ارمنستان از جان باختن ۸۷۴ پرسنل نظامی و ۳۷ غیرنظامی در این چند ...

‌کشمکش تازه دو همسایه متخاصم در جنوب قفقاز، تا مرز تهدیدهایی چون نابودی ساختارهای استراتژیک و هدف گرفتن نیروگاه‌های طرفین نیز کشیده شده است. درگیری‌ها این بار در منطقه کوهستانی تووز جریان دارند که ۳۰۰ کیلومتر با منطقه مورد مناقشه ...