یکی از  اعضای تیم فنی بازرسی از کشتی باربری "شهر کرد" اعلام کرده که احتمال دست داشتن اسرائیل در حمله به این کشتی بسیار قوی است. خبر آتش‌سوزی در عرشه "شهر کرد" روز جمعه ۲۲ اسفند رسانه‌ای شد. سخنگوی شرکت کشتیرانی ...

علی غیاثیان، سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران روز جمعه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) گفت به دنبال رخداد اصابت شئ انفجاری به کشتی کانتینربر "ایران شهرکرد" بخشی از بدنه کشتی دچار آسیب شد. این کشتی دو روز پیش در آب‌های بین‌المللی در ...

خبرگزاری رسمی امارات روز یکشنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) از احضار کاردار ایران در ابوظبی خبر داد. خبرگزاری امارات نوشت: «در پی تهدیدات مطرح شده در سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره تصمیم حاکمیتی دولت امارات و تهدیداتی که ...