خبرگزاری رسمی امارات روز یکشنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) از احضار کاردار ایران در ابوظبی خبر داد. خبرگزاری امارات نوشت: «در پی تهدیدات مطرح شده در سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره تصمیم حاکمیتی دولت امارات و تهدیداتی که ...