رضا اردکانیان، وزیر نیرو روز سه‌شنبه ۹ آذر (۲۹ دسامبر) در مصاحبه با ایرنا گفت، وزارت بهداشت در صدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل منابع مالی ایران در عراق پرداخت خواهد ...

دولت ایران تحت فشار شدید افکار عمومی برای تهیه واکسن کروناست و تاکنون روشن نیست چه اقدامی در این زمینه انجام داده است. رسانه‌های ایران گاه از واکسن تولید داخل گفته‌اند، گاه از تهیه واکسن چینی و گاه از کواکس، نهاد ...

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در یک نشست خبری روز سه‌شنبه دوم دی (۲۲ دسامبر) در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات نقل و انتقال پول برای تهیه واکسن کرونا به نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد ...