به گزارش عربی ۲۱، ۲۵ موسسه و اتحادیه فلسطینی روز سه شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مشارکت اخیر اسرائیل (در اکسپو ۲۰۲۰ دبی) را نمی توان فقط به عنوان یک بیانیه سیاسی در مورد توسعه روابط عادی سازی ...