دولت آلمان و ینس اشپان، وزیر بهداشت و درمان این کشور از استقبال گسترده مردم از اپلیکیشن هشدار دهنده کرونا ابراز خوشنودی کرده‌اند. وزیر بهداشت و درمان آلمان در نخستین واکنش خود خطاب به کنگره سیاست‌های ناظر بر درمان و بهداشت ...