ایسنا/بوشهر زندگی کنار دریا، دل آدم‌ها را دریایی می‌کند. مهمان‌نواز می‌شوی و دست و دل‌باز. حتی اگر مهمان در حقت جفا کند، باز هم مدارا می کنی و به روی او نمی‌آوری. امّا همانطور که بوشهر میزبان خوبی بوده، آیا ...