به دلیل اختلاف بر سر جبران خسارت از سوی مقامات کانال سوئز، کشتی "اور گیون" فعلا اجازه ندارد به مسیر خود ادامه دهد. اداره امور کانال سوئز به دلیل بسته شدن این کانال خواستار جبران خسارت یک میلیارد دلاری شده ...