هادی اعلمی فریمان،  در مورد نگاه احتمالی دولت بایدن به منطقه آمریکای لاتین و نوع تعاملش با کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا گفت: قطعا نگاه بایدن به سوی سیاست خارجی از جمله این منطقه برگرفته از نگاه حزب دموکرات است و ...