در اواسط قرن بیستم، گرایش به کمونیسم در ژولانام بسیار رایج بود، که دولت ضد کمونیست کره جنوبی را به‌شدت مختل کرد و به درگیری بین مردم و دولت منجر شد. گوانگجو یک گورستان ملی دارد که درواقع عملا نمایشگاه و موزه‌ای طبیعی درباره‌ی ...