یکی از نکات مهم فایل صوتی ظریف که نبایستی بی‌‌توجه از آن رد شد مسئله یمن است. ظریف در این فایل توضیح می‌دهد که پس از تصدی وزارت خارجه در دیدار با سلیمانی از ۴ کشوری که نظام اسلامی در ...